mamaG

mamaG "Criança i educació"
Profile picture for user mamaG

mamaG "Criança i educació"

mamaG és una xarxa d’ajuda mútua i d’intercanvis de coneixement, béns i serveis amb voluntat de transformació econòmica, social i ambiental.

Els valors que articulen mamaG són:

*Cooperació. Ens basem en els valors ètics universals de cooperació i responsabilitat: solidaritat i suport mutu, responsabilitat, igualtat.
*Educació i criança enteses com un acompanyament basat en l’empatia i el vincle amb els infants.
*Salut i nutrició basades en la senzillesa i la naturalitat, tenint en compte a l’ésser humà en la seva totalitat i deixant espai a la confiança en les capacitats curatives cos.
*Economia sostenible. Potenciem una economia centrada en les persones, respectuosa amb el medi, i que compatibilitzi el benefici personal i el col•lectiu.
*Creixement personal. Convidem a informar-se, a compartir i aprendre d’altres però a construir el propi camí, a ser el propi mestre, i decidir a partir de l’experiència.

Oferim espais de reflexió i eines, i donem visibilitat a informacions, materials i alternatives que permeten convidar a reflexionar, enriquir i obrir noves actituds i enfocaments, i que en cap cas volen substituir els criteris professionals especialitzats.

mamaG és una associació sense ànim de lucre i d’iniciativa social.

Activitats

No hi ha cap activitat pendent de realitzar-se.

Activitats en què col·labora