Orfeó Martinenc

Profile picture for user Orfeó Martinenc

Orfeó Martinenc

L’Orfeó Martinenc és una entitat socio-cultural situada al barri del Clot (Districte de Sant Martí) de Barcelona. La seva finalitat principal és la promoció, foment i difusió de la cultura i l’associacionisme.

L’entitat proporciona una sèrie de serveis i equipaments a tots els seus socis i sòcies per tal que puguin desenvolupar les seves activitats, però també els ofereix a tothom que els necessiti. La intenció de l’Orfeó Martinenc és, entre d’altres, oferir un ventall de possibilitats a la gent del barri, com també seguir essent, com fins ara, un espai de trobada i de relació. L’entitat es divideix en diferents seccions, on cadascuna realitza les seves activitats específiques i conjuntes. L’Orfeó Martinenc vetlla per la bona relació entre les diferents seccions i fa de punt d’unió entre totes.

Activitats

No hi ha cap activitat pendent de realitzar-se.

Activitats en què col·labora