Pla Comunitari del Poble Sec

Pla Comunitari del Poble Sec

Els plans de desenvolupament comunitari són processos de transformació i millora de la realitat d’un barri a través del treball conjunt de la ciutadania, els recursos tècnics i les administracions. És a dir, és un procés que pretén implicar veïns, veïnes, entitats, professionals i administracions en la millora conjunta del barri.

Tenim com a missió fomentar la implicació de tots els agents del barri, tant dels serveis públics i entitats com del propi veïnat, en espais de treball participatius i oberts a tothom per millorar les condicions del barri.

Activitats

No hi ha cap activitat pendent de realitzar-se.

Activitats en què col·labora