projecte_minerva

Profile picture for user projecte_minerva

Projecte Minerva

El Projecte Minerva espera ser un punt de trobada per a les creadores del districte i un altaveu del talent femení i la creació cultural de les dones de Gràcia per a la comunitat i l’entorn artístic de la ciutat.
La seva finalitat és el foment de la creació cultural de les dones, des del territori i amb perspectiva de gènere.

El Projecte Minerva espera ser un punt de trobada per a les creadores del districte i un altaveu del talent femení i la creació cultural de les dones de Gràcia per a la comunitat i l’entorn artístic de la ciutat.

El catàleg virtual vol acollir totes aquelles dones, vinculades d’una forma o altra amb el districte de gràcia, que es dediquin o s’hagin dedicat a la creació artística i cultural en qualsevol de les seves facetes, disciplines i formats. Es concep tenint en compte les majors dificultats d’aprenentatge, accessibilitat, autonomia, promoció, reconeixement i memòria de les dones en un món artístic i cultural androcèntric i majoritàriament masclista, i es construeix amb la intenció d’incentivar, donar a conèixer i posar en valor el talent femení i la creació cultural de les dones de Gràcia.

La seva finalitat és el foment de la creació cultural de les dones, des del territori i amb perspectiva de gènere. Amb aquesta intenció, es proposa: reconèixer el valor artístic, cultural i social de les creacions de les dones; apoderar, recordar, visibilitzar i promocionar a les creadores de Gràcia; incentivar i donar suport a la seva tasca i els seus projectes; potenciar la producció i difusió de les seves creacions; promoure la contractació d’aquestes creadores en espais i institucions artístiques i culturals, públiques i privades; promoure la relació i l’establiment de xarxes entre creadores; establir lligams entre les creadores, el districte i el públic en general; promoure la marca Gràcia com a viver de talent femení; fomentar la perspectiva de gènere en l’art i educar en la igualtat a través de la creació cultural.

El Projecte Minerva és una iniciativa del Consell de Dones de Gràcia, realitzada amb el suport del districte i de la regidoria de Dona i Drets Civils de l’Ajuntament de Barcelona, i amb la col·laboració de la cooperativa Trama SCCL.

Aquest catàleg neix amb l’esperança de ser un gra de sorra que contribueixi al desenvolupament paritari del fet artístic i a la millora de la situació de les dones en l’àmbit cultural. L’oferim a les creadores del districte de Gràcia com una eina de promoció personal i de reivindicació col·lectiva.

Activitats

No hi ha cap activitat pendent de realitzar-se.

Activitats passades

Gràcia
Ruta pels tallers de les Dones Creadores de Gràcia.  
Gràcia
Ruta literària sobre el llibre "Dones de Pes"
Gràcia
Ruta pels tallers de les Dones Creadores de Gràcia.

Activitats en què col·labora