REDS

Reds - Red de Solidaridad para la transformación social
Profile picture for user REDS

Reds

Reds - Red de Solidaridad para la Transformación Social- és una ONG nascuda a Barcelona l’any 1999 amb l’objectiu de fomentar el treball en xarxa, el diàleg i la justícia social a l’àmbit local i internacional.

Som una plataforma multidisciplinària que promou i incideix en processos de transformació social per fomentar una cultura inclusiva, la justicia global i el benestar comú.

Treballem en iniciatives de sensibilització i pedagogia social, incidència política, cooperació internacional, formació i investigació a través del treball en xarxa i de la col·laboració amb altres col·lectius i organitzacions.

Activitats

No hi ha cap activitat pendent de realitzar-se.

Activitats passades

Ciutat Vella
L'organització Reds, en aliança amb el CIDEU, obren inscripcions a la segona edició del Fòrum Local Global. El fòrum es durà a terme els dies 19 i 20 d'octubre a la Sala Maria Aurèlia…

Activitats en què col·labora