Refugees Welcome

Profile picture for user Refugees Welcome

Refugees Welcome Catalunya

CREEM UNA NOVA CULTURA DE BENVINGUDA, desde la promoció de la diversitat en la llar: una manera de conèixer-nos entre nosaltres, superar prejudicis i construir una societat activa, inclusiva i solidària.

 

Volem promoure un canvi cultural i un nou model de Benvinguda, ja que creiem que l'hospitalitat horitzontal és la millor manera de facilitar la inclusió de les persones refugiades al nostre país i que ajuda, més que qualsevol altra mesura, a superar les vulnerabilitats. A més, crea espais segurs que afavoreixen l'expressió del potencial personal, la participació en la comunitat i el benestar comú.

Per a les persones refugiades, formar part d'una llar compartida pot ser un moment decisiu en el camí cap a la plena autonomia. Viure amb gent local és la millor manera de formar part d'una comunitat i d'aprendre ràpidament el context social i cultural del país d'acollida. El nou company o companya de pis pot ajudar la persona refugiada a crear, amb facilitat, una xarxa de relacions socials, millorar el coneixement de l'idioma o invertir en el seu projecte de vida. Objectius com reprendre els estudis o trobar un treball són molt més fàcils amb una persona local al teu costat.

Per això, promovem un model d'inclusió basat en el coneixement mutu entre les persones desplaçades i els ciutadans locals, la qual cosa contribueix a combatre els prejudicis i la discriminació. La Cultura de Benvinguda és bona per a tots, no sols per a les persones refugiades.

Activitats

No hi ha cap activitat pendent de realitzar-se.

Activitats en què col·labora