rezero

Profile picture for user rezero

rezero

Creem coneixement i impulsem idees, normatives i projectes innovadors perquè tant les empreses, les administracions públiques com la ciutadania puguin gaudir d’un model de producció i de consum cap al Residu Zero, sense matèries tòxiques, ni productes que quedin sense ús.

A Rezero anhelem una societat que valora els recursos que proveeixen els sistemes naturals i integra tots els materials en processos cíclics, sense matèries tòxiques, ni productes que quedin sense ús.

Una societat conscient del que obté de la natura i que respecta l’entorn i les persones. Això afavoreix una vida digna per tothom, estimula el benestar i el creixement de les persones i una presa de decisions de forma democràtica i equitativa. Una societat que prioritza les relacions personals, de forma oberta i solidària.

Per Rezero, els residus són una ineficiència del nostre model de producció i consum que no haurien d’existir. De fet, són recursos que estan fora de lloc -que s’han extret innecessàriament o que no s’han reintroduït en el sistema productiu.

Amb aquesta visió, cerquem solucions noves per allargar la vida dels productes i materials facilitant la seva reutilització i per eliminar la generació de residus domèstics. Les provem i les promovem a nivell social, de les administracions i de les empreses.

Activitats

No hi ha cap activitat pendent de realitzar-se.

Activitats en què col·labora