Unió d'Entitats de la Marina

Profile picture for user Unió d'Entitats de la Marina

Unió d'Entitats de la Marina

La Unió d’Entitats de la Marina som una entitat de segon nivell, una federació, que agrupa més d'una quarantena d’entitats dels barris de la Marina de Port i la Marina de Prat Vermell. Des del nostre naixement, l’any 1986, que treballem per promoure l’associacionisme i cohesionar socialment el territori.

Les objectius essencials de la Unió d’Entitats la Marina són:
• Fomentar i defensar la vida associativa i la participació ciutadana.
• Col•laborar en la millora de les condicions de vida en el barri.
• Defensar els drets de totes les persones i col.lectius a l'accés a la cultura.
• Promocionar activitats de caràcter general i interès col.lectiu pels veïns i veïnes dels nostres barris.

• Esdevenir un interlocució vàlid entre les Administracions Públiques i les entitats de la Marina.
• Esdevenir un punt de trobada de les entitats del barri per l’ intercanvi d’experiències i participació conjunta en les activitats del barri.

Activitats

No hi ha cap activitat pendent de realitzar-se.

Activitats en què col·labora

Activitats en què va col·laborar

Sants-Montjuïc

una celebració única i emocionant: la commemoració del Dia Internacional de la Gaita a Barcelona. L'esdeveniment tindrà lloc el 10 de març de 2024, al encantador barri de la Marina, al districte de Sants Montjuïc a Barcelona.

Sants-Montjuïc

Selecció de vint gaites seleccionades amb molt de compte i donant una visió cronològica i temàtica de la història de l'instrument.