ACAPPS

Profile picture for user ACAPPS

ACAPPS (famílies i persones amb sordesa)

Som l'associació de persones amb sordesa i de famílies amb infants amb sordesa

Treballem per als drets i la inclusió de les persones amb sordesa en l'àmbit educatiu, social, laboral i cultural amb plena autonomia.

Promovem les mesures d'accessibilitat a la comunicació i fem subtitulació en directe d'actes, com a mesura d'accessibilitat universal per a tot el col·lectiu de persones amb sordesa. Defensem les pròtesis auditives (audiòfons i implants coclears) com a un dret per a totes les persones amb sordesa. Despertem consciències: sensibilitzem sobre recursos de suport a les persones amb sordesa, com el bucle magnètic que millora el so que arriba als audiòfons o implants coclears; la subtitulació i, ara, les mascaretes transparents perquè les persones amb sordesa ens puguin llegir els llavis.

Som l'entitat representant a Catalunya de les persones amb sordesa que es comuniquen en llengua oral, parlant,i que representen el 97% del col·lectiu.

A través dels nostres serveis oferim atenció i acompanyament a les famílies amb infants amb sordesa, a les persones amb sordesa i a les persones que han perdut l'audició. També oferim suport a les persones amb sordesa en recerca de feina per aconseguir llocs de feina estables i de qualitat a les empreses.

Activitats

No hi ha cap activitat pendent de realitzar-se.

Activitats en què col·labora