Acció Catòlica Obrera

Foto de família al XII Consell de l'ACO
Profile picture for user Acció Catòlica Obrera

Acció Catòlica Obrera (ACO)

Acció Catòlica Obrera, ACO, és un moviment que ha complert 69 anys i es caracteritza per ser una església molt de base, arrelada en el missatge de Jesús i amb una opció clara per ser classe treballadora i per comprometre’s amb la classe treballadora.

L’ACO té uns 700 militants a Catalunya (principalment), Madrid, Còrdova i Alacant, distribuïts en 90 grups de Revisió de Vida. Es tracta d’un col·lectiu de persones molt divers, la majoria amb edats compreses entre els 30 i els 65 anys.

Moltes persones militants d’ACO tenen ocupacions relacionades amb el treball social i l’ensenyament, entre moltes altres, i també estan compromeses sindicalment, en associacions de veïns, en AMPES, en parròquies...

Activitats

No hi ha cap activitat pendent de realitzar-se.

Activitats en què col·labora