IAP

Voluntàries de IAP durant un acompanyament a Colòmbia
Profile picture for user IAP

Associació Acció Internacional per la Pau - IAP Catalunya

Som una organització que promou el respecte integral dels Drets Humans i la construcció de Cultura de Pau mitjançant l’Acompanyament Internacional a Colòmbia a organitzacions socials defensores de Drets Humans i l’Educació per al desenvolupament.

IAP és una ONGD amb tres línies fonamentals d’actuació: l’Acompanyament Internacional a Colòmbia, i els projectes de cooperació i l’educació per al desenvolupament.

Totes aquestes línies es relacionen i complementen entre si entorn d’una visió integral de la cooperació internacional al desenvolupament basada en la solidaritat internacional. Treballem sempre facilitant espais de seguretat, apoderament i construcció del teixit social organitzat, des dels quals es fa front als desafiaments i injustícies del món globalitzat en el qual vivim.

Activitats

No hi ha cap activitat pendent de realitzar-se.

Activitats passades

International Action for Peace busca persones voluntàries a Colòmbia a partir del 12 de desembre per a realitzar acompanyament internacional a organitzacions camperoles, defensores de drets…

Activitats en què col·labora