Aprenem Autisme

Profile picture for user Aprenem Autisme

Associació Aprenem Autisme

Aprenem Autisme és una associació
que treballa per a la defensa dels drets
de les persones amb autisme i les
seves famílies. Els nostres pilars són:

- Promoure la inclusió.
- Realitzar accions de sensibilització.
- Acompanyament a les persones amb autisme i les
seves famílies.

L’ associació Aprenem Autisme neix l’any 2006 per iniciativa d’un grup de famílies amb l’objectiu de reivindicar els DRETS dels seus fills i filles i per defensar una atenció adequada a la seva especificitat.

Al llarg d’aquests anys d’activitat, hem pogut recollir les experiències de moltes famílies i avaluar les necessitats d’infants, joves i adults amb autisme, així com estudiar amb deteniment nombrosos informes i documentació científica de referència internacional sobre detecció, diagnòstic i intervenció en l’àmbit de l’autisme. Això ens permet dissenyar serveis i projectes adaptats a les necessitats reals de les persones amb autisme i les seves famílies.

A Aprenem creiem en un futur on és possible la plena inclusió de les persones amb autisme i l’acompanyament integral a les famílies. Un futur on aquesta afirmació passi de l’ideal a la realitat, on es garanteixin els drets de les persones amb autisme i es disposi dels recursos i suports necessaris per a fer-ho possible.

Entenem per plena inclusió aquella que integra totes les dimensions de la vida d’una persona, en especial l’educació, la sanitat, el treball, l’habitatge, el lleure i les relacions socials.

Activitats

No hi ha cap activitat pendent de realitzar-se.

Activitats en què col·labora