els divendres a la plaça del rei

Associació Balls a la plaça del Rei

Els divendres de primavera i de tardor toquem i ballem a la Plaça del Rei

Des de de fa més de 35 anys, cada divendres de primavera i tardor al vespre els divendres a la Plaça del Rei són un punt de referència de l'escena folk a casa nostra.

L'associació Balls a la plaça del Rei entenem que el funcionament de la nostra associació i de les activitats que organitzem, ballades principalment, ha de fonamentar-se en una serie de valors relacionats amb el respecte als drets laborals, l'equitat de gènere, la no discriminació (per raó de gènere, origen, opció sexual, religió, edat, etc.), la sostenibilitat social i ambiental, la seguretat, i qualitat de l’activitat organitzada.

Activitats

No hi ha cap activitat pendent de realitzar-se.

Activitats en què col·labora