Cedre

Un voluntari acompanyant als joves acollits; fotografia del pati de la Caseta.
Profile picture for user Cedre

Associació Cedre per a la Promoció Social

Cedre és una associació sense ànim de lucre, declarada d’Utilitat Pública per la Generalitat de Catalunya, que neix l’estiu de 2000, fruit de les iniciatives promogudes des dels Caputxins de Sarrià en el marc de l’acció solidaria i social en el tercer i quart món, i especialment del voluntariat d’un grup de joves dins de la presó de La Trinitat. Des de aleshores, l’entitat canalitza l’acció social vers els joves amb més risc d’exclusió social, els joves de les presons i majoritàriament immigrants. Cedre dóna suport a persones amb greus carències personals i amb manca de recursos per al seu desenvolupament dins de la societat i a la vegada, promou i dinamitza la inclusió social d’aquests nois (treballant des del barri de Sarrià) a Barcelona.
La tasca de l’Associació Cedre es concreta en:
 Visitar interns del Centre Penitenciari de Joves i realitzar sortides amb els interns de manera mensual.
 Acollir i acompanyar en l’itinerari d’inserció a joves procedents de centres penitenciaris, de centres tutelats, o joves immigrants sense família ni recursos. Aquest acolliment es du a terme en el recurs sòcio-educatiu anomenat La Caseta.
 Sensibilització social a partir de xerrades i activitats.

Cedre, a través dels tres projectes que actualment té en funcionament, el recurs sòcio-educatiu La Caseta, el Voluntariat de Presons i el Respirafons pretén:
• La socialització del jove: a través d’un contacte assidu, proper, amable i natural amb altres joves i també amb adults.
• La dignificació del jove: ajudant-lo a descobrir i a valorar les seves capacitats, a assumir les seves limitacions; estimulant-li l’autoestima; assenyalant-li clarament els límits; acollint-lo i tractant-lo amb respecte; ajudant-lo a raonar i a dialogar; escoltant-lo i dedicant-li temps; donant-li confiança.
• La promoció del jove: animant-lo a millorar la seva formació i la seva qualificació humana i laboral, promovent la seva autonomia, responsabilitzant-lo de les coses.

Cedre té uns principis bàsics que es fonamenten en la convivència, el respecte, la justícia social, la igualtat d’oportunitats, la responsabilitat, el compromís, la flexibilitat i la tolerància.
Cedre treballa per intentar eliminar la situació de desigualtat i injustícia que pateix la població destinatària dels projectes. La seva situació reclama una discriminació positiva i una responsabilitat per part de tots els agents socials i l’Administració.

Activitats

No hi ha cap activitat pendent de realitzar-se.

Activitats en què col·labora