Punt de Referència

Profile picture for user Punt de Referència

Associació Punt de Referència

Punt de Referència som una Associació sense ànim de lucre creada l’any 1997 per acompanyar als nois i noies que viuen part de l'infància o adolescència en centres de protecció de menors. El jovent extutelat en risc d'exclusió social té per davant el repte d’emprendre la seva vida adulta i emancipar-se quan arriba la majoria d'edat, sense poder comptar amb un suport familiar proper.

La nostra aposta és generar vincles personals al voltant d'aquests nois i noies. Les relacions afectives amb persones que voluntàriament els fan costat, afavoreixen la plena integració social, la igualtat d’oportunitats i la millora de la qualitat de vida.

Activitats

No hi ha cap activitat pendent de realitzar-se.

Activitats en què col·labora