TANDEM TEAM

Associació Tandem Team

Atenció al desenvolupament sexo-afectiu de les persones amb diversitat funcional.

Les persones amb diversitat funcional, intel·lectual o mental (discapacitat) tenen una sexualitat i unes necessitats sexoafectives iguals a les de qualsevol altra persona sense diagnòstic. En molts casos, l'expressió de la seva sexualitat es veu afectada tant per la seva condició i biografia com per l'entorn sociocultural.

Des de l'Associació Tandem Team Barcelona donem suport a la sexualitat de les persones amb qualsevol tipus de diversitat funcional mitjançant diversos recursos:

L'Acompanyament Íntim i Eròtic (AIE) que permet millorar la sexualitat i l'eròtica de les persones amb diversitat funcional. Aquest recurs grutuït es regeix per un protocol on Tandem Team fa la mediació entre la persona acompanyant i l'acompanyada per tal que es puguin conèixer abans de la sessió i valorar els seus desitjos per arribar a pactes privats que regiran la seva trobada íntima. L'Associació fa el seguiment de tot el procés perquè tot encaixi perfectament. També oferim activitats dins del club social i tallers de tantra inclusiu.

Per altra banda, l'equip de professionals de Tandem Team també ofereix sessions de Teràpia i d'Assessorament Sexològic adaptades a les demandes de cadascú. Per últim, facilitem formació a professionals i a famílies per permetre que totes les persones se sentin capacitades i tinguin la formació necessària per poder acompanyar a les persones amb diversitat funcional en el seu desenvolupament sexoafectiu.

Activitats

No hi ha cap activitat pendent de realitzar-se.

Activitats en què col·labora