av_sant_andreu_sud

Profile picture for user av_sant_andreu_sud

Associació Veïnal Sant Andreu Sud

L’Associació Veïnal Sant Andreu Sud és una organització sense ànim de lucre, constituïda pels veïns i veïnes de tot l’àmbit de Sant Andreu de Palomar, interessats en buscar solucions de qualitat als problemes col·lectius i que actuen formulant reivindicacions a les demandes dels drets sobre el benestar i la qualitat de vida. Les finalitats de l’Associació són les següents:

Promoure la participació dels veïns i veïnes de l’àmbit territorial de l’Associació per tal d’adoptar conjuntament les resolucions que afectin llurs interessos.
Participar en la governabilitat del districte i ciutat, cercant la millora de la qualitat de vida de les veïnes i veïns. Amb aquest objectiu col·laborarà amb altres entitats del món associatiu del Districte, i entitats afins de qualsevol àmbit d’actuació, i participarà en les xarxes associatives que cerquin aquests fins. També en aquest sentit es considera primordial la relació amb les institucions públiques, especialment amb l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya.
Fomentar, donar suport i gestionar si cal, les iniciatives que es considerin d’interès per a la millora i el desenvolupament de la comunitat ciutadana, en el sentit més ampli, en els àmbits de la inclusió social, el voluntariat, la cultura, l’esport, la immigració…
Qualsevol altre finalitat lícita que l’Assemblea General acordi.
A partir d’aquestes finalitats, els nostres objectius principals són la millorar la qualitat de vida del veïnat, defensar els interessos col·lectius, ajudar als veïns en casos particulars (desnonaments, matriculacions…), fomentar les relacions de veïnatge, etc.

Els membres que formen l’Associació treballen en diferents àmbits:
Sanitat pública
Educació pública
Infraestructures i equipaments de Sant Andreu de palomar
La manera de promoure les nostres activitats és organitzar actes en els que poden participar tots els veïns i veïnes del nostre poble.

Activitats

No hi ha cap activitat pendent de realitzar-se.

Activitats passades

Sant Andreu
Festival de Rock de proximitat de Sant Andreu de Palomar a les Festes de la Primavera

Activitats en què col·labora