+educació

Profile picture for user +educació

+Educació Cooperativa

Fem projectes i serveis que tinguin impacte i siguin transformadors en l’àmbit educatiu i comunitari!

A + Educació generem projectes d’acció comunitària per a la transformació social a partir de l’educació i la participació. Fem costat a la comunitat educativa per tal de donar-los-hi suport en l’execució i millora de la seva tasca. Acompanyem les persones en el seu creixement i empoderament personal i col·lectiu per tal que esdevinguin actives, responsables, crítiques i compromeses amb el seu entorn i amb la cerca de solucions per al canvi social. Volem contribuir a una societat més igualitària i inclusiva, en la que no existeixin opressions ni desigualtats per l’origen, el gènere o la identitat o orientació sexual, la classe social o l’edat.

Activitats

No hi ha cap activitat pendent de realitzar-se.

Activitats en què col·labora