Femarec

Femarec, 30 anys treballant per les persones
Profile picture for user Femarec

Femarec

Femarec és una entitat sense ànim de lucre i d'iniciativa privada que va néixer el 1991 amb la voluntat de canviar el món. Treballem per la inserció laboral i social de persones en situació de vulnerabilitat (discapacitat, dones, joves, immigració, persones a l'atur...).

El projecte uneix dos objectius: la igualtat d'oportunitats per a les persones més desfavorides i la cura del medi ambient. Per assolir la nostra tasca, tenim diverses activitats:

• Un Centre Especial de Treball des de 1993, especialment enfocat al treball protegit per a persones amb discapacitat intel·lectual o trastorn mental sever. Actualment hi treballen 140 persones amb aquestes especials dificultats. Des dels seus inicis, el CET es dedica a activitats relacionades amb la cura del medi ambient, essent la principal la gestió de residus, fomentant l’economia circular quan encara ningú en parlava.

• Accions d’inserció sociolaboral, des del 1991, de caràcter ocupacional, mitjançant la formació en diversos oficis, els itineraris d’orientació i acompanyament a la inserció i el Servei de Prelaboral.

• Accions de qualificació i reciclatge, principalment dirigides a la formació continuada de les persones professionals dels diferents àmbits d’atenció a la persona.

Activitats

No hi ha cap activitat pendent de realitzar-se.

Activitats en què col·labora