Catvoluntaria

Profile picture for user Catvoluntaria

Fundació Catalunya Voluntària

La FCV és un espai de formació amb seu a Barcelona ciutat, que promovem la solidaritat, l’educació no reglada, l’aprenentatge intercultural i la cultura de pau.

Amb la FCV podràs:
· Participar en projectes de mobilitat internacional (voluntariat, formacions, pràctiques professionals, intercanvis juvenils, visites, entre d’altres) a Catalunya, a arreu d’Europa i del món.
· Desenvolupar les teves competències, habilitats i actituds, personals i professionals, mitjançant la teva participació activa en accions solidàries, educatives i socials, amb un impacte positiu en la teva comunitat.
·Descobrir noves passions, cultures, metodologies de treball, iniciatives, ampliar mires i expandir horitzons.

Entitat amb seu a Barcelona fundada l'any 2007, que recull el testimoni de l'Associació juvenil Barcelona Voluntària, creada l'any 1999. Té com a missió afavorir el voluntariat actiu, la formació no reglada i la cultura de pau, per fer possible el canvi social positiu, a Catalunya i arreu del món.

Activitats

No hi ha cap activitat pendent de realitzar-se.

Activitats en què col·labora