FJM

Profile picture for user FJM

Fundació Joan Maragall. Cristianisme i Cultura

La Fundació Joan Maragall té per objectiu ser un espai de debat i de reflexió sobre temes de diàleg entre el cristianisme i la cultura que fomentin les relacions culturals, ajudin a aprofundir en la inculturació del discurs cristià, prestant atenció als reptes que planteja el fet religiós a la societat actual, cada cop més plural.

Dins dels seus objectius prioritaris hi ha la creació de pensament, un element imprescindible per fomentar la cultura religiosa, incentivar la reflexió crítica i promoure el diàleg interreligiós.

Aquesta creació de pensament és el que erigeix a la Fundació com un espai de diàleg i de debat, esdevenint una institució interlocutora de la cultura del país des d’un catolicisme conciliar, catalanista, amb una recepció alhora positiva i crítica amb la modernitat.

Activitats

Eixample
INTUÏCIONS RELIGIOSES I FILOSÒFIQUES EN JOAN MARAGALL. UNA LECTURA DELS SEUS TEXTOS MÉS IL·LUMINADORS A càrrec d'Ignasi MORETA, doctor en humanitats i editor de Fragmenta  

Activitats en què col·labora