Pauisolidaritat

Profile picture for user Pauisolidaritat

Fundació Pau i Solidaritat CCOO de Catalunya

ONGD per la defensa dels Drets Humans Laborals arreu del món.

La Fundació Pau i Solidaritat (FPS) constituïda el 1991 pel sindicat CCOO de Catalunya, és una ONGD que té com a centre de la seva actuació la defensa dels Drets Humans Laborals (DDHHLL) arreu del món. La FPS realitza accions i projectes de Cooperació pel Desenvolupament, en col·laboració amb organitzacions sindicals del Sud, tot incorporant la dimensió sindical, en els països on es detecta una major vulneració dels drets humans laborals. També realitza projectes d’Educació pel Desenvolupament a Catalunya sobre els DDHHLL, la violència antisindical, la defensa del Treball Digne i de la Cultura de Pau, entre d’altres, per tal de sensibilitzar els treballadors/es i a la ciutadania en general del nostre país. Totes les nostres actuacions s’encaminen a fer visibles i a reduir les desigualtats vigents a escala mundial. El nostre concepte de solidaritat incorpora necessàriament la lluita centenària del sindicalisme de classe i democràtic al nostre país en defensa dels DDHHLL i sindicals a nivell internacional, com a part de la lluita més general per la igualtat, la democràcia i els DDHH. La cooperació sindical i transformadora és aquella que canvia les relacions de dependència econòmica, d’explotació laboral, de manca d’igualtat, de menyspreu de la dignitat; aquella que actua sobre les causes de les injustícies i fomenta la solidaritat. També participa amb altres agents de la cooperació internacional en la promoció de polítiques de solidaritat internacional i treballa per a la conscienciació adreçada a la transformació i justícia social.

Activitats

No hi ha cap activitat pendent de realitzar-se.

Activitats en què col·labora