gualichobarcelona

balls tracionals
Profile picture for user gualichobarcelona

Gualicho Barcelona

Associació Gualicho Barcelona:

Promocionar-ne les arts (ball, música, teatre, pintura, etc.) el seu estudi i ensenyament.

L'Associació té com a finalitats:

Reunir les persones físiques interessades a aprendre o desenvolupar tota mena d'activitats vinculades amb la cultura argentina i llatinoamericana.

Promocionar-ne les arts (ball, música, teatre, pintura, etc.) el seu estudi i ensenyament.

Impulsar lintercanvi cultural i altres països dinterès a través de diferents programes culturals.

Fomentar la convivència ciutadana intercultural i la cohesió social.

Organitzar i fer actuacions de l'àmbit cultural per a la infància i la joventut en situació de vulnerabilitat social.

Activitats

No hi ha cap activitat pendent de realitzar-se.

Activitats en què col·labora