Idiversitas

Profile picture for user Idiversitas

Institut Diversitas

Cooperativa d’iniciativa social sense ànim de lucre dedicada a la promoció de la diversitat en un sentit ampli, així com a oferir eines per a la seva gestió en diversos àmbits socials. Alhora, ens proposem posar en evidència i contribuir a superar les dinàmiques d’exclusió basades en la diversitat.

L’Institut Diversitas va néixer l’any 2009 amb la intenció de crear un paraigües conceptual que ens permetés abordar les diferents realitats socials amb les que estàvem treballant en aquell moment, sobretot en les àrees de diversitat cultural (immigració, convivència, rumors…) i de gènere (violència masclista, homofòbia, noves masculinitats…), deixant la porta oberta a altres diversitats. L’any 2014 vàrem adquirir personalitat jurídica pròpia i en l’actualitat som una cooperativa d’iniciativa social. Treballem al voltant de cinc eixos de diversitat que considerem prioritaris: cultural, gènere, funcional, generacional i religiosa.

Com a fonament de la nostra perspectiva entenem que la diversitat és inherent a l’ésser humà, sinònim de riquesa i a vegades, també de conflicte i discriminació, per la qual cosa cal aprendre a apreciar-la, gestionar-la i sovint, treballar per eradicar les injustícies que en ella es basen, així com per afavorir la cohesió social.

Ojectius:
-Promoure el reconeixement de la diversitat com a un tret característic i necessari de les societats actuals.
-Difondre la riquesa de la diversitat humana en totes les seves manifestacions.
-Generar eines útils per a la gestió de la diversitat en diferents entorns socials i institucionals.
-Posar en evidència i contribuir a la superació de les desigualtats i discriminacions socials basades en la diversitat.
-Contribuir a desfer els tòpics sobre els «altres» diferents, que sovint són el primer obstacle per a la cohesió social.

Com ho fem?
-Entenem la nostra feina com un procés constant d’observació, diàleg i reflexió amb un equip interdisciplinar.
-Apostem per fer de pont entre la teoria i la pràctica, els diferents actors socials, els entorns i diverses metodologies.
-Combinem diferents metodologies per transmetre de la millor manera els continguts i promoure les experiències necessàries per generar els canvis que ens proposem.
-La diversitat és present a tot arreu, per tant treballem en diferents entorns i intervenim a diferents nivells: individual, familiar, comunitari, local i social.

Activitats

No hi ha cap activitat pendent de realitzar-se.

Activitats en què col·labora