Xavier de Luca

Profile picture for user Xavier de Luca

Jiser Reflexions Mediterrànies

Jiser Reflexions Mediterrànies som una entitat del barri del Poblenou de Barcelona que promou l'intercanvi artístic en la regió mediterrània.

Jiser, que significa “pont” en àrab, és una associació sense ànim de lucre amb seu a Barcelona, que té per objectiu la promoció de la creació artística i l’ús de l’art com a eina de transformació social en l’espai mediterrani, a través de la realització d’activitats conjuntes que afavoreixin l’intercanvi i l’apropament entre les diferents realitats artístiques i culturals de la regió.

Els nostres objectius

— Generar projectes de creació artística a través d’espais de reflexió conjunta entre actors culturals i socials per afavorir el diàleg intercultural en l’àmbit local.

— Desenvolupar iniciatives que estimulin i donin suport a la concepció, la producció, la visibilitat i la difusió dels artistes i les seves obres a la regió.

— Acompanyar els espais culturals independents de la regió per trobar fórmules de sostenibilitat a llarg termini, potenciant la seva interacció amb les xarxes internacionals existents.

Activitats

No hi ha cap activitat pendent de realitzar-se.

Activitats passades

Sant Martí
Inauguració del MURAL/LOCAL 2023, amb l'artista Set

Activitats en què col·labora