Plataforma d'Entitats de Roquetes

Profile picture for user Plataforma d'Entitats de Roquetes

Plataforma d'Entitats de Roquetes

La Plataforma d'Entitats de Roquetes és una Entitat de segon ordre que abraça les entitats del barri de Roquetes.
Gestiona el Pla Comunitari de Roquetes i el Centre Ton i Guida.

La Plataforma gestiona, entre altres projectes, el Pla Comunitari de Roquetes. Per aquest i altres motius s’ofereix un marc idoni per tal d’integrar i articular el projecte del Ton i Guida dins d’una política cultural i associativa coherent a Roquetes, que respongui a les necessitats i característiques del barri. La junta de la Plataforma es reuneix els 2rs i 4rs dimecres de cada mes, i trimestralment es convoca una trobada amb tots els membres i col·laboradors.

El model de gestió parteix del foment de la participació en la gestió de l’equipament tant d’associacions, grups i col·lectius com de persones a nivell particular, i en la dinamització que es pretén portar a terme al barri de Roquetes, utilitzant la cultura com a eina de transformació social de forma coordinada amb altres entitats, associacions i col·lectius del territori.

Activitats

No hi ha cap activitat pendent de realitzar-se.

Activitats passades

Nou Barris
18a Mostra de Titelles de Les Roquetes

Activitats en què col·labora