radiohostafrancs

Ràdio Hostafrancs
Profile picture for user radiohostafrancs

Ràdio Hostafrancs

Mitjà de comunicació sense ànim de lucre gestionat per l'Associació de la Ràdio Comunitària d'Hostafrancs

Els objectius de l’ARCH, recollits en els Estatuts de l’entitat són:

☑ Prestar serveis d’informació, comunicació local i divulgació cultural destinats específicament a la comunitat del barri d’Hostafrancs de la ciutat de Barcelona.

☑ Col·laborar activament amb les entitats que desenvolupen activitats socials, culturals, educatives, lúdiques, esportives o de promoció econòmica i del comerç de proximitat al barri d’Hostafrancs.

☑ Donar veu i prestar atenció preferent a l’associacionisme veïnal i a les iniciatives socials, culturals, educatives, lúdiques, esportives i aquelles destinades a la promoció del comerç de proximitat que es desenvolupin a Hostafrancs o a l’entorn urbà més proper al barri,

Activitats

No hi ha cap activitat pendent de realitzar-se.

Activitats en què col·labora