Teleduca

Profile picture for user Teleduca

Teleduca. Educació i Comunicació

Som un equip interdisciplinari de professionals especialitzat en l'Educació en Comunicació de dinamització comunitària.
Promovem aprenentatges significatius i vivencials fent servir i recombinant tot tipus de llenguatges: audiovisual, sonor, visual, oral i escrit.
Vam iniciar la nostra tasca l’any 1996 i ens vam constituir formalment el 2000.
Treballem des d’una perspectiva socioeducativa, fent aflorar els interessos, les capacitats i els coneixements previs de les persones i els col·lectius socials amb els quals col·laborem.

Som un espai d'investigació-acció, assessorament, formació, producció de materials, elaboració de propostes i realització d’intervencions (sobretot tallers i projectes). Ens fonamentem en l’exploració de la creativitat, l’adopció de visions crítiques i l’aposta per dinàmiques transformació social. Ho fem capgirant els usos hegemònics dels mitjans de comunicació social, les indústries culturals, Internet i les xarxes socials, amb l’objectiu de generar processos emancipadors i enriquidors.

Activitats

No hi ha cap activitat pendent de realitzar-se.

Activitats en què col·labora