elParlante

Entitat Cultural elParlante - Educomunicació
Profile picture for user elParlante

elParlante

elParlante és una organització de caràcter cultural, social i educatiu, fundada el 2009.
Entenem la comunicació com a un procés de diàleg constant, i utilitzem tecnologies visuals i audiovisuals com a instruments de transformació i canvi. Dom una entitat, especialitzada en el disseny, implementació i avaluació d'estratègies que vinculen la comunicació i l'educació per a promoure una ciutadania més activa.

L’entitat elParlante neix a Barcelona, el 2009, amb l'objectiu de dissenyar, implementar i avaluar estratègies d’educació + comunicació per promoure la ciutadania activa.

ElParlante s’inspira en tot el treball teòric i metodològic nascut a Amèrica Llatina, que vincula la participació, la comunicació i l’educació popular amb la transformació social.

elParlante neix de la necessitat de treballar l’alfabetització mediàtica, fomentant el sentit crític davant els discursos dels mitjans de comunicació de masses, així com de la necessitat de crear relats mediàtics alternatius per parlar de diferents realitats i universos possibles, invisibilitzats pels relats hegemònics, posant l’accent en aquells ciutadans i ciutadanes, els drets dels quals, puguin estar vulnerats.

Entenem l'educació com un instrument permanent de transformació social: creatiu, emocional, participatiu i popular, centrat en la persona i en el procés de construcció. Així també, entenem la comunicació com un procés de participació a través del qual dues o més persones intercanvien i comparteixen experiències, coneixements i sentiments, fins i tot a distància i a través de mitjans artificials.

És en el model educomunicatiu on pensem que podem construir camins de diàleg i de trobada. Apostem, per tant, per una educació + comunicació transformadora, ètica, responsable, solidària, optimista, compromesa i que empodera. Sempre emfatitzant en el contingut, els valors i les emocions, més que en els avenços tecnològics.

Activitats

No hi ha cap activitat pendent de realitzar-se.

Activitats passades

Eixample
Què significa envellir en una cultura en la qual no vas créixer? Quines implicacions té per la salut, l’economia, els drets i les emocions migrar després dels 65 anys? 

Activitats en què col·labora