FLG - Associació de Famílies LGTBI

Profile picture for user FLG - Associació de Famílies LGTBI

FLG - Associació de Famílies LGTBI

L’FLG - Associació de Famílies LGTBI és una associació de famílies de mares i pares lesbianes, gais, trans, bisexuals o intersex que lluita per la plena equiparació dels drets i deures de les famílies LGTBI.

Treballem per la plena igualtat de les famílies LGTBI.

Organitzem trobades lúdiques i informatives per compartir experiències i perquè els nostres infants es coneguin i juguin amb d’altres que, com ells, tenen famílies LGTBI, tot fomentant la visibilització de la diversitat familiar.

Formem persones professionals de la docència en la diversitat familiar, afectiva i de gènere, i treballem perquè el material educatiu inclogui les nostres famílies.

Participem en fòrums, congressos, xerrades, etc., per donar a conèixer la nostra realitat social i familiar.

Activitats

Eixample
Xerrada sobre tècniques de reproducció assistida
Eixample
7ª Jornada de formació de l'FLG

Activitats en què col·labora