rosa llop

Profile picture for user rosa llop

Observatori de Vídeo No Identificat - Desorg punt Org

L'Observatori de Vídeo No Identificat - Desorg Punt Org, és un projecte independent de recerca i un arxiu audiovisual de caràcter intencional i temàtic.

Els Arxius OVNI recullen i documenten tres dècades: des del vídeo analògic fins al vídeo digital. Els materials continguts a l'Arxiu són el resultat de diversos projectes temàtics de recerca, que han resultat en una constel·lació de títols, constituint una lectura, un particular registre dels somnis i malsons de la nostra època.

- Facilitar una crítica de la cultura i la societat contemporànies utilitzant diferents estratègies derivades de l'ús ampli i heterodox del mitjà videogràfic, centrant l'atenció en la investigació, entesa com un procés de descoberta i de coneixement en el món contemporani.

- Desenvolupar un procés de reflexió i de recerca sobre el sentit de la imatge com a eina de coneixement en l'actualitat, la lògica de la xarxa i els seus límits, la comunicació i difusió des de l'autonomia com a resposta a la monopolització i globalització de les xarxes socials.

- Disposar tot el seu fons audiovisual de manera perdurable amb caràcter fonamentalment educatiu i de recerca, d'accés públic, obert i gratuït. Una versió està disponible en línia a la web del projecte, que inclou als autors que han acceptat donar accés als seus vídeos en xarxa.

Activitats

No hi ha cap activitat pendent de realitzar-se.

Activitats en què col·labora